מסכת סוכה - בל תוסיף ביחס ל-4 מינים ולתקיעות ר"ה

הרב יחזקאל יעקבסון