מסכת סוכה - מחיצות סוכה ומחיצות לשבת

הרב יחזקאל יעקבסון