פרשת כי תצא - "הוא יפתח לבנו בתורתו.... לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם"

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר