פרשת פנחס: "וידע שעל יחוד ה' הוא עושה מלחמה" (רמב"ם מלכים ז' א')

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר