התשובה במשנתו של המהר"ל

כבוד הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו שליט"א