מן המיצר קראתי י-ה' – אמונה בעת משבר

ר' אביחיל פלד, בוגר הישיבה שנלקח בשבי המרי במלחמת יו"כ. מראיין: ר' צבי כספי