למהלך עצמאותינו- שיעורו של המשגיח הרב אריה בן יעקב לקראת יום העצמאות תשס'ז

הרב אריה בן יעקב