שיחת פתיחה ליום העצמאות מפי סגן רה'י הרב אריה הנדלר

הרב אריה הנדלר