סיפורו של תלמידנו דוד מוסנג'אד ממלחמת לבנון השניה

דוד מוסנג'אד