כלים להכנה לחג השבועות

הרב יהושע מגנס שליט"א (דברי הקדמה: המשגיח הרב אריה בן יעקב)