דברי פתיחה ליום העיון ז' טבת

ראש מכון שלמה אומן הרב יואל קטן/ראש הישיבה הרב יחזקאל יעקבסון