וגם מזה אל תנח ידך-קמה שלמה בעבודת ה'

ראש הכולל הרב גדעון בנימין