המבדיל בין קודש לחול? על שגיאה חינוכית הקרובה לפשע

: נשיא מכללת אורות ישראל הרב פרופ' נריה גוטל