היחס בין תורה ומדע

ראש ישיבת ההסדר ורב הטכניון, חיפה , הרב ד"ר אליהו זיני