שאלה חינוכית-המלך המשפט או המלך בשדה?

הרב אריה הנדלר