כ"ח באייר לדורותיו

שר המדע והטכנולוגיה הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ