שיחה לפר' ויקהל פקודי: מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר