שיחה לפרשת ויקהל - משה ובצלאל-החזון והמעש

הרב יחזקאל יעקבסון