סיפור אישי של הרב כלוחם במלחמת ששת הימים

הרב יוחנן פריד