סיפור לוחם בחטיבה הירושלמית במלחמת ששת הימים

הרב איסר קלונסקי-רב שכונת גבעת מרדכי ירושלים