פר' נצבים - מדוע אין יום הכיפורים קודם ליום הדין

הרב יחזקאל יעקבסון