שאלה שבועית-פגיעה באוכלוסיה אזרחית-מדין היתר מלחמה

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר