שיחה לפ' בהעלותך - תדיר ושאינו תדיר

הרב יחזקאל יעקבסון