שיחה לפר' בשלח - היחס שבין מעשה בראשית לבין יציאת מצרים

הרב יחזקאל יעקבסון