שיחה לפר' וישלח - נאבקים ומנצחים

הרב יחזקאל יעקבסון