שיחה לפר' בהעלותך - שלהבת עולה מאליה

הרב יחזקאל יעקבסון