שיחה לפר' משפטים - בין אדם לחברו

הרב יחזקאל יעקבסון