פרשת בלק-מצעד התועבה הוא בעל פעור

הרב יחזקאל יעקבסון