פרשת כי תבוא - הביכורים, מאז ועד היום

הרב יחזקאל יעקבסון