פרשת וישלח - דורון תפילה ומלחמה

הרב יחזקאל יעקבסון