פרשת תולדות-הוא חופר חופר וחופר

הרב יחזקאל יעקבסון