פרשת פנחס- יהושע-זאת תורת "ההסדר"

הרב יחזקאל יעקבסון