פרשת יתרו - למה קשה ללמוד גמרא

הרב יחזקאל יעקבסון