פרשת נצבים - קרוב אליך הדבר מאד

הרב יחזקאל יעקבסון