פרשת תרומה –פרשיות המשכן ומשנכנס אדר

הרב יחזקאל יעקבסון