פרשת וארא - לרומם נפש קצרי רוח

הרב יחזקאל יעקבסון