פרשת וירא –"והלכת בדרכיו" או ריגושים וחוויות

הרב יחזקאל יעקבסון