פרשת כי תבוא – וידוי מעשרות והמחאה החברתית

הרב יחזקאל יעקבסון