פרשת ויקרא - ובלבד שיכוון ליבו

הרב יחזקאל יעקבסון