פרשת ויקהל -ניתן לשוב ולבנות מחדש

הרב יחזקאל יעקבסון