ערב יוהכ"פ - "כי ביום הזה יכפר עליכם"

הרב יחזקאל יעקבסון