שיחת פתיחה ל"זמן אלול" התש"ע – ללמוד וללמד לשמור ולעשות

הרב יחזקאל יעקבסון