פר' קרח - לדמותו ולזכרו של הרה"ג הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הרב יחזקאל יעקבסון