פר' משפטים – אנשים גדולים נבחנים במעשים קטנים

הרב יחזקאל יעקבסון