פרשת וארא – עשרה מאמרות, עשר המכות, עשרת הדברות

הרב יחזקאל יעקבסון