פר' לך-לך, היכולת לשנות הרצון לתקן

הרב יחזקאל יעקבסון