מיגו דזכי ותופס לבעל חוב, ומתנה ומציאה

הרב מאיר גולדויכט שליט"א