דברי ראש הישיבה הרב יחזקאל יעקבסון לזכרם של הנערים הקדושים הי"ד

הרב יחזקאל יעקבסון