מסכת כתובות-גדרי חופה ונישואין

הרב יחזקאל יעקבסון