שיחה לפר' בחוקותי - יתרון לאדם בעמלו

הרב יחזקאל יעקבסון